تاريخ: 1397/06/26

 بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کشور دماغه سبز - داکار

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کشور دماغه سبز

زمان : 23 الی 27 آبان ماه 97

تلفن تماس: 002382321822

سایت : www.fic.cv

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت