تاريخ: 1397/06/24

  هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منایع آب ایران

 کنفرانس ملی مدیریت منایع آب ایران

زمان : دوم و سوم آبان ماه 97

تلفن تماس : 88697002

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت