تاريخ: 1397/06/20

 نشست کمیته مشترک بازرگانی ایران ازبکستان

نشست کمیته مشترک بازرگانی ایران ازبکستان

زمان :شنبه 24 شهریور ماه 97

مکان : اتاق بازرگانی ایران

تلفن تماس : 85732388

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت