تاريخ: 1397/06/20

 نمایشگاه تخصصی در هرات افغانستان

نمایشگاه تخصصی در هرات افغانستان

زمان : اول تا 4 آبان ماه 97

مکان : هرات

تلفن تماس : 36010339 (051)

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت