تاريخ: 1397/06/20

 دومین نمایشگاه تخصصی ایران در بصره

دومین نمایشگاه تخصصی ایران در بصره

سایت : epma.ir

تلفن تماس :  36010339 ( 051)

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت