تاريخ: 1397/06/20

 واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی مبنی بر معرفی بنگاههایی جهت واگذاری

واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی مبنی بر معرفی بنگاههایی جهت واگذاری

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/saham.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت