تاريخ: 1397/06/20

  نمایشگاه و کنفرانس بین المللی سلامت و پزشکی در کشور عمان - مسقط

 نمایشگاه و کنفرانس بین المللی سلامت و پزشکی در کشور عمان - مسقط

زمان : 2 الی 4 مهر ماه 97

تلفن تماس : 22664044

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت