تاريخ: 1397/06/20

 معرفی شرکت ice house

شرکت حمل و نقل ice house

خدمات سردخانه ای ، انبارهای پیشرفته و مدرن و خدمات لجستیک فعال

تلفن تماس : 88172270

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت