تاريخ: 1397/06/20

  اعزام هیات لجستیک به سلطنت عمان - شرکت راه ابریشم دریایی جهان دریا

 هیات لجستیک به سلطنت عمان - شرکت راه ابریشم دریایی جهان دریا

زمان : 16 الی 22 مهر ماه 97

تلفن تماس : 27697777

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت