تاريخ: 1397/06/20

 نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو کراچی پاکستان

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو کراچی پاکستان

زمان برگزاری : 23 الی 25 فروردین 98 

تلفن تماس : 22664044

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت