تاريخ: 1397/06/20

 اولین سمینار آموزشی تجارت با روسیه

اولین سمینار آموزشی تجارت با روسیه

زمان : چهارشنبه 21 شهریور ماه 97

مکان : سالن اجتماعات ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران

شماره تماس : 88848010

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت