تاريخ: 1397/06/11

 اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند ، بازیافت ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند ، بازیافت ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته با حمایت کمیسون انرژی اتاق تهران 

زمان " 14 الی 17 آذر 1397

ساعت بازدید : 10 صبح الی 17 عصر 
مکان : تهران ، نمایشگاه های بنی المللی شهر آفتاب

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت