تاريخ: 1397/06/07

 صدور روادید الکترونیکی

صدور روادید الکترونیکی ( بدون برچسب)

این طرح از تاریخ 1 شهریور ماه 97 در تمام فرودگاه های بین المللی کشور اجرایی می شود 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/ravadid.pdf

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت