تاريخ: 1397/06/07

  نشست کمیته مشترک بازرگانی ایران و لبنان

 نشست کمیته مشترک بازرگانی ایران و لبنان

زمان : شنبه 17 شهریور ماه 97

مکان : اتاق بازرگانی ایران - طبقه ششم

تلفن تماس : 85732388

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت