تاريخ: 1397/06/07

  اعزام هیات تجاری به کشور اسپانیا به منظور بازدید از نمایشگاه آب ، شهر هوشمند و حمل و نقل هوشمند

 هیات تجاری به کشور اسپانیا به منظور بازدید از نمایشگاه آب ، شهر هوشمند و حمل و نقل هوشمند توسط اتاق مشترک ایران و اسپانیا

زمان : 22 الی 24 آبان ماه 97

مکان : بارسلون اسپانیا

تلفن تماس : 88381350

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت