تاريخ: 1397/06/06

 کارگاه آموزشی 'اهمیت برندینگ در توسعه فعالیت سازمانی'

 

اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

به آگاهی می رساند، اتاق بازرگانی ایران و کانادا در نظر دارد تا با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، یک کارگاه آموزشی یک روزه را تحت عنوان "اهمیت برندینگ در توسعه فعالیت سازمانی" در روز دوشنبه 12 شهریورماه 1397 از ساعت 14 لغایت 18 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار نماید.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و ثبت نام با شماره 88810616 الی 7 تماس حاصل فرمایید.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت