تاريخ: 1397/05/27

 مناقصه بین المللی اجرای طرح های زیر ساختی در سنگال

مناقصه بین المللی اجرای طرح های زیر ساختی در سنگال

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت : www.ageroute.sn مراجعه کنید

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت