تاريخ: 1397/05/21

 کارگاه آموزشی 'بازاریابی بین المللی و شبکه سازی تجاری'

 

اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

به آگاهی می رساند، اتاق بازرگانی ایران و کانادا در نظر دارد تا با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، یک کارگاه آموزشی یک روزه را تحت عنوان "بازاریابی بین المللی و شبکه سازی تجاری" در روز دوشنبه 29 مردادماه 1397 از ساعت 14 لغایت 18 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار نماید.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و ثبت نام با شماره 88810616 الی 7 تماس حاصل فرمایید.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت