تاريخ: 1397/05/20

 جذب و شناسایی سرمایه گذار شهر لاهیجان

جذب و شناسایی سرمایه گذار شهر لاهیجان

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/lahijan.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت