تاريخ: 1397/05/07

 کنگره بین المللی نظام اداری هوشمند و کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018

کنگره بین المللی نظام اداری هوشمند و کنگره جهانی فناوری های هوشمند

زمان : 24 و 25 مرداد ماه 97

مکان : سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران

تلفن تماس : 33699093

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت