تاريخ: 1397/04/19

 چهارمین نمایشگاه بازسازی سوریه

چهارمین نمایشگاه بازسازی سوریه ( شرکت پارس رستاک)

زمان برگزاری : 10 الی 14 مهر ماه 97

تلفن هماهنگی : 88738556

سایت : www.parsrastak.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت