تاريخ: 1397/04/19

  اعزام هیات تجاری به ازبکستان

 اعزام هیات تجاری به ازبکستان

زمان : تیرماه 97

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.empa.ir مراجعه فرمایید

تلفن تماس : 051  36010339

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت