تاريخ: 1397/04/19

 چهارمین نمایشگاه انرژی تجدید پذیر غنا‍ (کنفرانس و نمایشگاه)

چهارمین نمایشگاه انرژی تجدید پذیر غنا‍ (کنفرانس و نمایشگاه)

زمان : 17 الی 18 مهر ماه 97

مکان : مرکز کنفرانس بین المللی آکرا

تلفن جهت هماهنگی با سفارت : 00233205181799 خانم نوریس نورتی

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت