تاريخ: 1397/04/19

 بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعایع دریایی و دریانوردی

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعایع دریایی و دریانوردی

زمان : 26 الی 28 آذر ماه

مکان : جزیره کیش

تلفن تماس :33273495

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت