تاريخ: 1397/04/10

 ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه - اصفهان

ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه - اصفهان 

زمان : 18 الی 19 مهر ماه 97

تلفن : 031 - 36612055 داخلی 1813 و 1803

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت