تاريخ: 1397/04/10

 بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مسکو

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مسکو

زمان برگزاری : 26 الی 29 شهریور ماه 97

محل برگزاری : مسکو

تلفن تماس : اتاق مشترک ایران و روسیه - 88848010

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت