تاريخ: 1397/04/02

 چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی معدن - صنعت - برق و انرژی ژوهانسبورگ

چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی معدن - صنعت - برق و انرژی ژوهانسبورگ

زمان برگزاری : 19 الی 23 شهریور ماه 97

مکان : افریقای جنوبی

تلفن تماس : 21912442

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت