تاريخ: 1397/04/02

  فراخوان مجمع عمومی (نوبت دوم) موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران - تاجیکستان

 فراخوان مجمع عمومی (نوبت دوم) موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران - تاجیکستان

زمان برگزاری : 30 تیر ماه 97 ساعت 14 

مکان : سالن اجتماعات طبقه ششم اتاق بازرگانی ایران

آخرین مهلت ثبت نام و اعلام کاندیداتوری : 23 تیرماه 97

تلفن تماس : 85732388

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت