تاريخ: 1397/04/02

 دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی

دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی 

مدرس : آقای فریدون شیرازی

طول مدت دوره : 65 ساعت

 

زمان شروع دوره : 12 تیر ماه الی 10 مهر ماه 97 (روز های سه شنبه - ساعت 8:30 الی 12:30)

مدرس : آقای فریدون شیرازی

محل برگزاری : خیابان طالقانی - شماره 175 - اتاق بازرگانی ایران

ارتباط با دبیرخانه : 88306127

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت