تاريخ: 1397/04/02

 نمایشگاه و کنگره بین المللی توریسم پزشکی و سلامت - تونس

نمایشگاه و کنگره بین المللی توریسم پزشکی و سلامت 

زمان برگزاری : 16 الی 18 آبان ماه 97

محل برگزاری : تونس . کاخ همایش های تونس 

سایت :www.amtc-tunisia.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت