تاريخ: 1397/04/02

 فراخوان نخستین کارگاه طرح‌های نوآوری برای کودکان در ایران

کارگاه طرح‌های نوآوری برای کودکان ایران، با همکاری اتاق بازرگانی تهران، اتاق ایران و یونیسف، روز دوشنبه چهارم تیرماه برگزار می‌شود.

کارگاه طرح‌های نوآوری برای کودکان در ایران برگزار می‌شود. قرار است اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران با همکاری دفتر یونیسف و کارشناسان بین‌المللی یونیسف در تهران، اولین کارگاه طرح‌های نوآوری برای کودکان ایران را برگزار کنند.

 

محور اصلی بحث‌ها این کارگاه عبارت است از:

- ایجاد ساختار لازم در ایران برای نوآوری با تمرکز بر کودکان

- سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآوری: بررسی درزمینهٔ تطبیق مدل‌های جهانی با تجربیات ایران

- بحث و تبادل‌نظر پیرامون اقدامات لازم برای تسهیل نوآوری برای کودکان در ایران.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این کارگاه روز دوشنبه چهارم تیرماه برگزار می‌شود. ساعت شروع آن از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 16:30 خواهد بود. مکان برگزاری کارگاه طرح‌های نوآوری برای کودکان در ایران طبقه نهم ساختمان قدیم اتاق ایران است.

 

علاقه‌مندان تا تاریخ 30 خردادماه فرصت دارند با مراجعه به این لینک، برای حضور در کارگاه ثبت نام کنند. همچنین شماره تلفن‌های 85732386 - 85732822  برای دریافت اطلاعات بیشتر اعلام شده است.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت