تاريخ: 1397/03/30

  افتتاح حساب در نزد شعبه بانک تعاون اسلامی در کشور عراق و ارائه خدمات

افتتاح حساب در بانک تعاون اسلامی عراق 

تمامی شرکت هایی که به کشور عراق صادرات انجام می دهند می توانند در بانک تعاون اسلامی عراق حساب افتتاح کنند و از خدمات این بانک استفاده کنند.

خدمات این بانک از قبیل صدور ضمانت نامه ، گشایش اعتباری اسنادی، حوالجات و ... 

شعبه ایران :بزرگراه جلال آل احمد - ما بین شهر آرا و پاتریس لومبا شماره 46 
تلفن تماس : 88384256

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت