تاريخ: 1397/03/30

 سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی

سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی 

تاریخ برگزاری ک 28 مهرماه الی 1 آبان ماه 97

مکان برگزاری : شهر آفتاب

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت