تاريخ: 1397/03/30

 مایشگاه بین المللی بازاریابی و ارزیابی پسماند در پایتخت الجزای‍ر

مایشگاه بین المللی بازاریابی و ارزیابی پسماند در پایتخت الجزای‍ر

زمان برگزاری : 8 الی 11 اکتبر 2018

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت