تاريخ: 1397/03/27

 نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان بلونیا - ایتالیا

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان بلونیا - ایتالیا 

زمان برگزاری : 25 الی 28 مهر ماه 97

تلفن تماس : 21914137

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت