تاريخ: 1397/03/27

 جلسه عمومی عادی انجمن پسته ایران جهت استحضار و صدور دستور اقدامات قانونی

جلسه عمومی عادی انجمن پسته ایران جهت استحضار و صدور دستور اقدامات قانونی

زمان برگزاری : 5 شنبه 28 مرداد ماه 97

ساعت : 16

مکان : سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمان

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت