تاريخ: 1397/03/21

  نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع پتروشیمی و شیمیایی هند

 نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع پتروشیمی و شیمیایی هند

زمان برگزاری : 12 الی 14 مهر ماه 97

تلفن تماس : 77470204

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت