تاريخ: 1397/03/21

 فراخوان برگزاری همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن سال 97

فراخوان برگزاری همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن سال 97

سایت رسمی : www.teh.mimt.gov.ir

زمان ثبت نام : تا پایان 30 خرداد ماه 97

تلفن تماس : 83211356

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت