تاريخ: 1397/03/21

 یازدهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن

زمان برگزاری : 4 تیرماه 97

تلفن تماس : 88557681 الی 5

سایت : www.iranrd.net

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت