تاريخ: 1397/03/19

 نمایشگاه صنایع غذایی تایوان ماشین آلات و بسته بندی

تاریخ برگزاری : 6 الی 9 تیرماه 97

تلفن تماس : 051 - 32216000

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت