تاريخ: 1397/03/12

  نمایشگاه تخصصی صنعت دام ،طیور ،شیلات و آبزیان - هرات افغانستان

 نمایشگاه تخصصی صنعت دام ،طیور ،شیلات و آبزیان

زمان : 8 الی 10 مرداد 97

مکان : هرات افغانستان 

تلفن تماس : 051 -  36012802

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت