تاريخ: 1397/03/12

 اعزام هیات تجاری اقتصادی به ازبکستان

مدیریت پروژهای نمایشگاهی مبنی بر اطلاع رسانی درخصوص اعزام هیات تجاری اقتصادی به ازبکستان

 

زمان برگزاری : 24 الی 25 تیرماه 

تلفن تماس : 86031300

سایت : epma.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت