تاريخ: 1397/03/12

 افتتاح حساب در بانک تعاون اسلامی عراق

افتتاح حساب در بانک تعاون اسلامی عراق 

تمامی شرکت هایی که به کشور عراق صادرات انجام می دهند می توانند در بانک تعاون اسلامی عراق حساب افتتاح کنند و از خدمات این بانک استفاده کنند.

خدمات این بانک از قبیل صدور ضمانت نامه ، گشایش اعتباری اسنادی، حوالجات و ... 

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت