تاريخ: 1397/03/12

 نمایشگاه دارو و تولیدات تجهیزات بهداشتی ماداگاسکار - شهر تانا

نمایشگاه دارو و تولیدات تجهیزات بهداشتی

زمان برگزاری : 21 الی 24 مرداد ماه 97

مکان : ماداگاسکار - شهر تانا

سایت : tpo.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت