تاريخ: 1397/03/12

 یازدهمین همایش تحقیق و توسعه با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت

یازدهمین همایش تحقیق و توسعه با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت

زمان برگزاری : 4 تیرماه 97

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/madan_1.pdf

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت