تاريخ: 1397/03/12

 دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان ،ساخت و ساز و راه سازی ترکمنستان

دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان ،ساخت و ساز و راه سازی ترکمنستان

زمان : 6 الی 8 شهریور 97

مکان برگزاری : عشق آباد

تلفن تماس : 77470204

سایت : iran-exhibitions.org

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت