تاريخ: 1397/03/12

 دومین همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک صادراتی

دومین همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک صادراتی

زمان برگزاری : 30 خرداد ماه 97

محل برگزاری : سالن همایش های خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران

تلفن تماس : 88481327

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت