تاريخ: 1397/03/05

 نمایشگاه پلتفرم سرمایه گذاری و تولیدات چین

نمایشگاه : 10 الی 12 خرداد ماه 97

محل برگزاری : ترکیه ، استانبول - مرکز نمایشگاه CNR

تلفن تماس : 09147779577

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت