تاريخ: 1397/03/05

 نمایشگاه جمهوری اسلامی در کشور تاجیکستان

نمایشگاه جمهوری اسلامی در کشور تاجیکستان

زمان : 22 لغایت 25 شهریور ماه 97

تلفن تماس : 051 - 35016716 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت