تاريخ: 1397/03/05

 اعزام هیات تجاری به آفریقای جنوبی

زمان : 24 لغایت 27 تیرماه 97

تلفن تماس : 85730000 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/africa-1.pdf

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت